Aistriúchán go Gaeilge

26/10/2017 Curaclam don Oideachas Reiligiúnach

{Religious Education Curriculum for Ireland}

http://www.veritasbooksonline.com/religious-education/curaclam-don-oideachas-reiligiunach-eirinn-1.html

 

09/12/2016 Dhá Bheatha, Grá Amháin 

{ Two Lives, One Love}

www.catholicbishops.ie/wp-content/uplpads/2016/12/Two-Lives-One-Love-Irish-language.pdf

 

02/10/2016 Tá gach rud fite fuaite le chéile

{Everything is Connected}

http://www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/2016/09/Day-for-Life-2016-postcard-Irish.pdf

 

04/10/2015 Gean don Bheatha, Glacadh le Bás

{Cherishing Life, Accepting Death}

http://www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/2015/09/Day-for-Life-2015-Irish-text.pdf

 

12/05/2015 Is Tábhachtach an Pósadh – Déan machnamh sula athraíonn tú é.
(‘Marriage is important – Reflect before you change it.’)
http://meaningofmarriage.ie/wp-content/uploads/2015/04/Marriage-is-Important-irish-final-for-web.pdf

 

03/12/2014 An Bhrí a Bhaineann le Pósadh – Ráiteas Tréadach

(The Meaning of Marriage – Pastoral Statement)

http://www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/2014/12/An-Bhr%C3%AD-a-Bhaineann.pdf

 

05/10/2014 Déan an Bheatha a Chosaint agus a Chaomhnú – Tréadlitir

(Protect and Cherish Life – Pastoral Letter):

www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/2014/09/Day-for-Life-2014-pastoral-message-Irish.pdf

06/10/2013 Cúram na Beatha: Is fiú é – Tréadlitir

(Care for Life: It’s Worth It – Pastoral Letter):

www.chooselife2014.ie/wp-content/uploads/2013/09/DFL-2013-Irish-web.pdf

2013 Leabhar Paidir

(Irish Prayers)

www.veritasbooksonline.com/books/irish-language/a-book-of-irish-prayers.html

07/10/2012 Tabhair breith ar son na Beatha! – Tréadlitir

(Choose Life! – Pastoral Letter):

www.chooselife2014.ie/wp-content/uploads/2012/10/DFL-2012-Irish-web.pdf

3/10/2010 Lá don Bheatha – Tréadlitir

(Day for Life – Pastoral Letter):

www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/images/stories/features/dayforlife/2010/dayforlifeirishweb.pdf

10/03/2010 An Tábhacht a Bhaineann le Pósadh

(Why Marriage Matters)

www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/images/stories/features/Marriage_Matters/psadh_lores.pdf

2010:  An Nollaig le hAintín Máirín.

www.veritasbooksonline.com/irish-version-christmas-with-auntie-mary.html

10/11/2009 Caoineadh na Cruinne – Machnamh Tréadach

(The Cry of the Earth – Pastoral Reflection)

www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/images/stories/features/Cry_of_the_Earth/env_pastoral_irish_final.pdf

4/10/2009 Lá don Bheatha – Tréadlitir

(Day for Life – Pastoral Letter):

www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/images/stories/cco_publications/Day_for_Life/dayforlife_irish_09.pdf

5/10/2008 Lá don Bheatha 2008: Meabhairshláinte – Tréadlitir

(Day for Life – Pastoral Letter):

www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/images/stories/cco_publications/healthcare/2008_oct_05_-_day_for_life_as_gaeilge.pdf  

17/12/2007 Bunscoileanna Caitliceacha – Polasaí Soláthair don Todhchaí

(Policy statement on Catholic Primary Schools from the CSP).

www.catholicbishops.ie/2007/12/17/teaspag-leon-o-raghailligh-cathaoirleach-choimisiun-na-neaspag-um-oideachas-raite-ar-ocaid-seolta-bunscoileanna-caitliceacha-polasai-solathair-don-todhchai/  

7/10/2007 Lá don Bheatha – Tréadlitir

(Day for Life – Pastoral Letter):

www.catholiccommunications.ie/dayforlife/dayforlifepastoral2007-irish.pdf  

01/10/2006 Lá don Bheatha – Tréadlitir

(Day for Life – Pastoral Letter):

www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/images/docs/dayforlifepastoral-irish.pdf

2006 Bliain Chóineartaithe

(My Confirmation Year)

www.veritasbooksonline.com/catalogsearch/result/?order=relevance&dir=desc&q=Bliain+Chóineartaithe  

2006 Ag Cothú Creideamh ár bPáistí – Tréadlitir

(Nurturing Our Children’s Faith).

www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/images/docs/nurturing-pastoralletter-irish.pdf

2005 Beo go Deo 8

(Alive-O8)

www.veritasbooksonline.com/religious-education/primary-school/alive-o-beo-go-deo/alive-o-beo-go-deo-7-6th-class/beo-go-deo-8-teachers-book.html

2000 Iubhaile: Téamaí don Bhunscoil (Cuid a haon agus Cuid a dó).

Jubilee: Themes for Primary Schools (Part I and Part II). Níl siad ar an idirlíon.